Tarjoamme laadukasta suunnittelua ja määrätietoista työmaan valvontaa omakotitalorakentajille.

Osaamista ja asiakaslähtöistä palvelua.


 Insinööritoimisto T.Mäkelä tarjoaa suunnittelu- ja konsulltipalveluita omakotitalorakentajille. Palvelut tuotetaan aina asiakaan etua ajatellen. Ammattiylpeys on lähtökohtana kaikessa mihin jätämme käden jälkemme. 

 Kokemusta suunnittelusta ja työmaiden valvonnasta on kertynyt jo yli kymmenen vuoden ajalta. Sinä aikana on löytynyt hyvät ja luotettavat yhteistyökumppanit, joiden palveluita on helppo suositella ja tarjota myös asiakkaillemme. 

  Ota rohkeasti yhteyttä ja katsotaan yhdessä minkälaista projektia lähdetään mahdollisesti viemään eteenpäin. 

  Projektin johtaminen, missä vastataan koko hankkeen läpiviennistä. Projektinjohdon merkitys korostuu erityisesti, kun hankkeessa on monta eri osa-aluetta. Projektinjohdossa korostuu kokemuksen, asenteen, kirjallisten ja suullisten taitojen, sekä sovittelevan lähestymistavan merkitys. 

 Vastaavana työnjohtajana valvomme, että rakennusprojektin aikana noudatetaan suunnitelmia ja voimassa olevia määräyksiä. Rakennusaikana pidämme ajantasalla olevaa työmaan tarkastusasiakirjaa, jotta rakennustyön eri vaiheet tulee varmasti tarkastettua työmaan etenemisen mukaan. 

  Rakennesuunnittelulla varmistamme toimivat ja kustannustehokkaat ratkaisut. Lopputuloksena on tarkat ja helppolukuiset suunnitelmat, jotka toteutetaan yhteistyössä asiakkaan, arkkitehdin ja urakoitsijoiden kanssa. Jokainen kohde on yksilö ja suunnitelmat räätälöidään juuri siihen sopiviksi.

  Pääsuunnittelijana olemme rakennuttajan luottohenkilö, joka tuo laajan osaamisen päätösten tekemisen tueksi jo rakennushankkeen alkumetreiltä lähtien. Vastaamme yhteydenpidosta viranomaisiin ja yhteistyöstä arkkitehdin kanssa.