PROJEKTINJOHTO

  Olen ammattitaitoinen projektinjohtaja, jolla on hyvät yhteistyökumppanit rakennusalalla. Tarjoan kattavat projektinjohtopalvelut, jotka varmistavat, että rakennusprojektisi etenee sujuvasti, aikataulussa ja budjetissa. Tutustu palveluihini ja ota yhteyttä, niin keskustellaan, kuinka voin auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi.


Projektinhallinta

Johdan rakennusprojekteja kokonaisvaltaisesti alusta loppuun, varmistaen, että kaikki osapuolet toimivat saumattomasti yhdessä. Hallitsen projektin jokaisen vaiheen, mukaan lukien suunnittelu, toteutus ja viimeistely.

Urakoiden kilpailutus

Kilpailutan urakoitsijat saavuuttaaksen laadukkaan ja kustannustehokkaan lopputuloksen. 

Aikataulusuunnittelu ja -seuranta

Laadin realistiset aikataulut ja seuraan niiden toteutumista tarkasti, varmistaen, että projektisi pysyy oikeassa aikataulussa ja etenee suunnitelmien mukaisesti.

Budjetinhallinta

Valvon projektin taloutta tarkasti, pitäen huolta kustannustehokkuudesta ja budjetin noudattamisesta. Pidän sinut ajan tasalla projektin taloudellisesta tilanteesta ja teen tarvittavat toimenpiteet, jotta budjetti pitää.

Riskienhallinta

Tunnistan ja hallitsen projektin riskit, minimoiden niiden vaikutukset ja varmistaen projektin sujuvuuden. Ennakoiva riskienhallinta auttaa välttämään viivästyksiä ja kustannusten ylittymisiä.

Laadunvalvonta

Pidän huolen siitä, että kaikki työvaiheet suoritetaan korkeimpien laatuvaatimusten mukaisesti. Valvontani kattaa kaikki projektin osa-alueet varmistaen, että lopputulos täyttää sekä sinun että alan standardit.

Työturvallisuus

Varmistan, että työmaalla noudatetaan kaikkia työturvallisuusmääräyksiä ja -standardeja. Turvallisuus on aina etusijalla, ja pidän huolen siitä, että kaikki työntekijät ja sidosryhmät toimivat turvallisesti.

Yhteistyö ja viestintä

Toimin tehokkaana yhteyshenkilönä tilaajan, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja muiden sidosryhmien välillä, varmistaen selkeän ja avoimen viestinnän. Hyvä yhteistyö ja viestintä ovat avainasemassa projektin onnistumisessa.


Meillä on visio olla alan projektinjohtaja, joka tunnetaan luotettavuudesta, ammattitaidosta ja asiakaslähtöisyydestä.